กระทรวงศึกษาธิการ  สพฐ. จังหวัดลพบุรี สพป.ลพบุรี 1  สพป.ลพบุรี 2
 วิสัยทัศน์การศึกษาจังหวัดลพบุรี :การศึกษาได้มาตรฐาน  ผู้เรียนมีคุณภาพ  คุณธรรม  และศักยภาพในการพัฒนาตนเอง  พัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ  บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 เว็บไซด์ ศธจ.ลพบุรี
 
 
 
 
   
ข้อมูลด้านการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
   
 

 

    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง              การติดต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 [] สนง.ศึกษาธิการภาค 2  ที่ตั้ง  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (ศธจ.ลพบุรี)
 [] สนง.ศึกษาธิการภาค 2 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
 [] สพป.ลพบุรี 1 ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  15000
 [] สพป.ลพบุรี 2    คลิก ดูรายละเอียด
 [] สพม.5   
 [] กศน.จ.ลพบุรี  
 [] พุทธศาสนา จ.ลพบุรี  
 [] อุตสาหกรรม จ.ลพบุรี     
 [] หอการค้า จ.ลพบุรี  
   
   
   
   
   
 [] ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา  
     ศธจ.ลพบุรี  
   [] ที่อยู่สถานศึกษาในจังหวัดลพบุรี
   [] จำนวนสถานศึกษา ครูและนักเรียน นักศึกษา ห้องเรียน ปีการศึกษา 2558
   [] จำนวนนักเรียน นักศึกษา รายชั้น ปีการศึกษา 2558
   [] จำนวนครูในจังหวัดลพบุรี
   [] จำนวนสถานศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษา ห้องเรียน รายอำเภอ จังหวัดลพบุรี
   
 
       ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 รายโรง  ปีการศึกษา 2559
                                       ค้นหาข้อมูล กรุณาเลือกรายชื่อโรงเรียน แล้วกดปุ่ม  go
     อำเภอเมืองลพบุรี              อำเภอโคกสำโรง                 อำเภอท่าวุ้ง               อำเภอบ้านหมี่

 

   
 
 
 
 
 
 
     
     
   webmaster  : Mr.saharath  Kongmana
 since : 06 01 2014  webdirector : Mr.goonjit  Ratchadasiwaguen
 visitors :  contact       : sahkon29@hotmail.com
   ICT  Goverment  Website Standard
 

 Lopburi Primary Educational Service Area Office 1